को लागि तपाईंको गाइड Everest Panelको अद्यावधिक र भविष्य योजनाहरू

Everest Panel नयाँ भविष्य संस्करण १.०.३

पछिल्लो अपडेट: 13 मे, 2024

 

 ✅ अद्यावधिक गरिएको: स्थानीय सर्भरको जियो डाटाबेस नवीनतम संस्करणमा अद्यावधिक गरिएको छ

 ✅ अद्यावधिक गरिएको: EverestPanel Laravel प्याकेजहरू तिनीहरूको सबैभन्दा हालको संस्करणहरूमा अद्यावधिक गरिएको छ

 ✅ सुधार: विभिन्न प्रकार्यहरूले तिनीहरूको समग्र दक्षता सुधार गर्न सुधारहरू पार गरेको छ

 ✅ फिक्स्ड: विभिन्न अन्य बगहरूलाई सम्बोधन र फिक्स गरिएको छ