Everest Panel सिस्टम आवश्यकताहरु

OS को लागि सिफारिस गर्नुहोस् Everest Panel

मिल्दो ओएस

स्थापना गर्नु अघि Everest Panel, तपाइँ तपाइँको सर्भरले निम्न OS लाई भेट्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ:

 • CentOS स्ट्रिम ९
 • CentOS Stream 8 cPanel सँग
 • CentOS स्ट्रिम ९
 • सोल लिनक्स ९
 • AlmaLinux 8 cPanel संग
 • सोल लिनक्स ९
 • AlmaLinux 9 cPanel संग
 • RockyLinux 8
 • cPanel संग RockyLinux 8
 • RockyLinux 9
 • cPanel संग RockyLinux 9
 • Ubuntu 20
 • CPanel संग Ubuntu 20
 • Ubuntu 22
 • डेबियन 11

CPU, डिस्क र मेमोरी

CPU
न्यूनतम 1 कोर CPU
डेस्क

HDD/Nvme/SSD तपाईको आवश्यकता अनुसार

स्मरण

न्यूनतम 2 GB RAM

नेटवर्क फायरवाल

यो आवश्यक छ कि तपाइँको सर्भरमा निम्न पोर्टहरू सञ्चालन गर्न उपलब्ध छन् Everest Panel:

बंदरगाहहरू:
80 - 443 - 21

पोर्ट दायरा:
999 - 65000