भिडियो मेटाडेटा के हो?

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अडियो स्ट्रिमिङ - कुन सफ्टवेयर छनोट गर्ने?

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

कसरी इन्टरनेट रेडियो होस्ट बन्ने मा 5 चरणहरू!

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अनलाइन रेडियो र विज्ञापन

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

उत्तम रोयल्टी नि: शुल्क संगीत अनलाइन प्राप्त गर्न सुझावहरू

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

इन्टरनेट रेडियो स्टेशनहरूको परिचय

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

कसरी इन्टरनेट रेडियो सुरु गर्ने - आवश्यक र प्लेटफर्म

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अनलाइन रेडियो को लाभ

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

वेब रेडियो थपेर वेबसाइट प्रदर्शन कसरी बढाउने

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अडियो स्ट्रिमिङ! यसले कसरी काम गर्छ र यसको फाइदाहरू के हुन्?

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

अडियो स्ट्रिमिङको साथ नाफा कमाउने १० तरिकाहरू

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

तपाईंको अनलाइन व्यापार र स्ट्रिमिङ अडियो

भिडियो मेटाडेटाले डेटालाई बुझाउँछ जसले भिडियो फाइललाई वर्णन र सन्दर्भ गर्दछ। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित शीर्षक, विवरण, कुञ्जी शब्दहरू र ट्यागहरू, साथै भिडियोको रिजोल्युसन, बिटरेट र कोडेक जस्ता प्राविधिक विवरणहरू समावेश हुन सक्छन्।

मेटाडेटा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले खोज इन्जिनहरू र अन्य प्लेटफर्महरूलाई भिडियोको सामग्री र सन्दर्भ बुझ्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई कसरी पत्ता लगाउने र साझा गरिन्छ भन्ने कुरालाई असर गर्न सक्छ। यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराहरू फेला पार्न सजिलो बनाउँदै भिडियोहरूलाई वर्गीकरण र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

खोज र सङ्गठनमा मद्दत गर्नुको अतिरिक्त, भिडियो मेटाडेटा पनि भिडियोको प्रदर्शन ट्र्याक र विश्लेषण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा भिडियोले प्राप्त गरेको हेराइ, लाइक, कमेन्ट र सेयरको सङ्ख्या, साथै भिडियो कसले हेरिरहेको छ र उनीहरूले त्यससँग कसरी अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी समावेश गर्न सक्छन्।

समग्रमा, भिडियो मेटाडेटा अनलाइन भिडियो इकोसिस्टमको एक महत्वपूर्ण भाग हो, जसले मानिसहरूलाई भिडियोहरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न, र सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको सामग्रीको प्रदर्शन बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।

15-दिनको नि:शुल्क परीक्षण सुरु गर्नुहोस्